S Mostečany o budoucnosti parku Střed

S Mostečany o budoucnosti parku Střed
10. 6. 2019

Druhý ročník Víkendu otevřených zahrad uspořádaný ve zpustlém parku Střed v centru Mostu ukázal, jak by mohlo místo po chystané proměně znovu ožít. Součástí programu byla i panelová diskuse obyvatel se zástupci města, nadace a dalšími hosty o tom, co obnova parku přinese místním i o tom, zda a jak prostředí kultivuje a ovlivňuje nežádoucí společenské jevy.

O tom, jaký park by město chtělo ve spolupráci s obyvateli znovu probudit k životu, promluvil primátor města Jan Paparega. Snahou je navázat na původní atmosféru parku, na niž mnozí vzpomínají, a vytvořit bezpečné, reprezentativní místo setkávání a odpočinku, kde si přijdou na své obyvatelé všech generací. Projekt chce podpořit přirozený komunitní život, jedinečnou zeleň a vrátit do parku v udržitelné formě oblíbené vodní prvky.

Lidé se v diskusi zajímali například o zajištění bezpečnosti parku, způsob údržby, využití nynějších uměleckých objektů, příhodnou formu vyžití pro děti nebo možnost pořádání kulturních akcí. Na všechny tyto aspekty projekt myslí. Zadání architektonické soutěže vzniká mimo jiné ve spolupráci s technickými službami i s městskou policií. Park bude mít do budoucna svého správce a předpokládá se zavedení kamerového systému.

V diskusi byly zmíněny i zatím dílčí výstupy ze sběru podnětů od obyvatel, představené sociologem Vojtěchem Černým. Hovořilo se také o dobrých příkladech z blízkého Chomutova. O tom, jak přistupovat k navrhování v prostředí s vyšší mírou vandalismu, ale také o tom, že dobře řešené a využívané prostředí tyto problémy viditelně snižuje. O svých zkušenostech v daném ohledu promluvila architektka Pavla Wiszczorová či asistent prevence kriminality a terénní pracovník David Ištok.

Nadace Proměny, která projekt obnovy mosteckého parku Střed podporuje odborně i finančně, se v rámci příprav projektu snaží spolu s městem a jeho partnery působit i na podporu soužití a aspekty sociální udržitelnosti.

Aktuálně probíhá příprava zadání architektonické soutěže. K jejímu vyhlášení dojde letos na podzim. Se soutěžními návrhy se obyvatelé budou moci seznámit příští rok na jaře a nad vítězným řešením dále diskutovat s architekty.

 

Více o projektu

fotogalerie