Park Střed v Mostě: šance pro architekty

Park Střed v Mostě: šance pro architekty
4. 9. 2019

Již posedmé v řadě se letos budou moci týmy architektů a krajinářů hlásit do soutěže Cena Nadace Proměny, tentokrát zaměřené na kompletní obnovu centrálního parku v Mostě. 

Žádost o účast v architektonické soutěži budou zájemci podávat formou portfolií. Z nich porota dále vybere a doporučí užší okruh soutěžících. Návrhy hodnocené na prvních třech místech získají cenu, autoři všech návrhů, které splní soutěžní podmínky a zadání, budou odměněni skicovným.

Zadání soutěže staví na dlouhodobé přípravě a jeho součástí budou tradičně také výstupy z plánování s místní veřejností. Hlavní snahou města je vrátit do parku běžný život, který se z něj v průběhu let vytratil, a vytvořit kvalitní veřejný prostor, respektující jedinečný charakter místa. Obyvatelé by v něm měli znovu nalézt příležitost k setkávání i odpočinku, včetně zázemí pro kulturní a další aktivity, spojené s komunitním životem a reprezentací města.

Navržená architektonická řešení by se měla dokázat přenést přes roky rozkladu, podpořit vytvoření podmínek pro kultivaci společenských vztahů a navázat na původní atmosféru parku, jenž byl ve své době nejnavštěvovanějším územím ve městě.

Podle předpokládaného harmonogramu by měla být revitalizace parku dokončena v roce 2022.
 

Cena Nadace Proměny 2019:
Soutěžní podmínky a podklady pro architekty