Seminář s odborníky o hospodaření s dešťovou vodou a modrozelené infrastruktuře

Seminář s odborníky o hospodaření s dešťovou vodou a modrozelené infrastruktuře
2. 11. 2020

Proč by města měla počítat s dešťovou vodou? 

Dobré hospodaření s dešťovou vodou (HDV) pomáhá s adaptací měst na změny klimatu a přispívá ke zkvalitnění života obyvatel měst. Co hospodaření s vodou městu konkrétně může přinést? Obnovu přirozeného koloběhu vody, zachování vodních zdrojů, snížení lokálních záplav a další klíčové funkce, které jsou zmiňovány v rámci konference. V Nadaci Proměny Karla Komárka toto téma vnímáme jako velmi důležité a podporujeme ho i v našich dvou aktuálních projektech proměny Jiráskova náměstí Plzni a znovuzrození parku Střed v Mostě.

Proto jsme rádi podpořili seminář na téma adaptace měst na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který organizovalo Ekocentrum Koniklec ve spolupráci s městem Most. Vzhledem ke koronavirovým opatřením se seminář nemohl uskutečnit přímo v Mostě, ale proběhl v online prostředí. Díky tomu se semináře mohli zúčastnit lidé z celé ČR.

Prezentující sdíleli s účastníky workshopu praktické zkušenosti se zaváděním systémových opatření MZI a také představili nejnovější poznatky z této oblasti.

Předseda Asociace pro vodu ČR a vedoucí Katedry zdravotního a ekologického inženýrství FSv ČVUT David Stránský seznámil účastníky semináře s platnou legislativou, která se vztahuje na modrozelenou infrastrukturu. Kromě legislativních opatření vysvětlil, jak urbanizace mění přirozený vodní cyklus. Arborista David Hora sdílel své zkušenosti z oblasti zelené infrastruktury. Velký potenciál vidí v navrácení vzrostlých stromů do prostředí měst. Kvalitní stromy dokáží plnit celou řadu adaptačních funkcí. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH se věnoval zásadám modré infrastruktury. Města by se dle něj měla chovat jako houba, která dokáže zadržovat přívalové srážky. Nejdůležitější je změna myšlení a odvaha měst ke koncepčním změnám.

Eliška Nováková a Richard Labanc z ateliéru Rehwaldt Ladnscape Architects představili příklady z praxe. Architekti k prezentaci vybrali projekt revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti a obnovu parku Střed v Mostě, na které se podílí i Nadace Proměny Karla Komárka. V parku přibydou například zelené střechy, květnaté louky a uvažuje se i zachytávání dešťové vody ze střechy sportovní haly.

 

V závěru semináře pak proběhla debata s odborníky. Pokud máte i vy nějaký dotaz, můžete se obrátit na poradnu Ekocentra Koniklec.

 

 

 

fotogalerie

Související články