Výsledky průzkumu o pravidlech v parku Střed v Mostě

Výsledky průzkumu o pravidlech v parku Střed v Mostě
29. 9. 2022

Nadace Proměny Karla Komárka a město Most představily výsledky průzkumu, který se týkal budoucích pravidel v parku Střed. Dotazník se 14 otázkami na různá témata vyplnilo v internetové i tištěné formě 1 124 lidí. Vyhodnocený průzkum dostanou k dispozici představitelé města jako podklad pro budoucí rozhodování o závazném provozním řádu parku.

Názor lidí představuje pro Nadaci Proměny Karla Komárka i Statutární město Most důležitou podmínku pro kvalitní fungování parku Střed v budoucnu. Výsledky dotazníku nejprve ukázaly, jak se lidé ve vztahu k parku identifikují. Nejvíce lidí (67 %) se považuje za běžného návštěvníka. Silnou skupinu (37 %) dotazovaných tvořili milovníci kávy a zákusků. K parku mají vztah také rodiny s dětmi (29 %), milovníci kultury a umění (23 %) i pamětníci zlaté éry parku ze 70. a 80. let (19 %).

„Cílem šetření bylo zjistit, jaká pravidla by v parku zavedli sami jeho návštěvníci, aby se zde v budoucnu líbilo lidem různých věkových i zájmových skupin, aby park rádi navštěvovali a cítili se tady dobře,“ vysvětlil primátor města Mostu Jan Paparega.

Dotazník se zabýval všemi důležitými oblastmi, které mají s provozem parku co do činění. Do popředí zájmu veřejnosti se dostal nejen alkohol a kouření, ale také provoz v parku v nočních hodinách, pohyb cyklistů, bruslařů, skateboardistů nebo třeba provoz pódia.

Vyšlo mimo jiné najevo, že lidé preferují, aby konzumace alkoholických nápojů a kouření byly omezeny na určitá místa (46 %). Nejvíce dotazovaných (64 %) se vyjádřilo pro omezení provozu parku v době od 22 do 7 hodin. Zhruba 37 % občanů má zájem na tom, aby skateboardy, brusle a koloběžky jezdily v parku na vyhrazených místech. Podobně cyklistika by měla být podle většiny oslovených omezena na vyznačené pruhy (55 %) a 18 % lidí si přálo, aby lidé v parku kolo jen vedli. Pokud jde o pódium, nejvíce lidí podporuje jeho volnou dostupnost se souhlasem správce.  

„Provozní řád bude pro fungování parku Střed v Mostě zcela nezbytný. Proto jeho přípravu bereme od počátku opravdu vážně. Přesně při takových příležitostech je potřeba zužitkovat úzkou a dlouhodobou spolupráci s městem a veřejností. Chtěl bych proto velice poděkovat lidem, kteří se průzkumu zúčastnili, a zástupcům města za vyhodnocení odpovědí. Budoucí provoz parku jistě příznivě ovlivní fakt, že se závazná pravidla stávají výsledkem široké diskuze,“ uvedl Luboš Veselý, pověřený řízením Nadace Proměny Karla Komárka.

Na dodržování provozního řádu budou dohlížet správci parku. Ti budou mít na starost bezpečnost a pořádek v obnoveném parku, který se plánuje otevřít na podzim roku 2023.